Diensten

Advies bij overnames

Advies bij overnames

Advies bij overnames

1. Wat is de waarde van uw onderneming?

Vooraleer u beslist uw bedrijf te verkopen, is het belangrijk een juiste waardering op te stellen van uw onderneming. Komt dit overeen met de verwachtingen? Zo niet, waarom niet?

Het is niet eenvoudig om de juiste marktwaarde te bepalen van een onderneming. Waarde is immers niet gelijk aan prijs. Ook bij overnames werkt het op basis van vraag en aanbod. Is er veel vraag dan kan de prijs voor uw onderneming hoger zijn dan de marktwaarde. Is de vraag klein, dan zal de prijs die geboden wordt misschien lager uitvallen dan de reële waarde van uw onderneming.

Om een correcte waardering op te maken, vragen wij het nodige cijfermateriaal en andere bedrijfsinformatie . Wij maken dan een inschatting van de marktwaarde van het te koop aangeboden bedrijf via meerdere waarderingsmethodes.

  • Intrinsieke waarde
  • Rendements- of opbrengstwaarde
  • Discounted cashflow methode

Ook kijken we naar normalisaties.

De waardebepaling is de basis om samen met de eigenaar de vraagprijs vast te leggen.

Besef echter dat elke waardering slechts een poging is om ‘de’ waarde te achterhalen. Er bestaat immers niet iets als ‘de’ formule, wat men ook mag beweren. Daarom is het interessant om verschillende methodes te hanteren om de echte waarde zo goed mogelijk te benaderen.

2. Is uw bedrijf klaar voor verkoop?

Het is erg belangrijk dat uw bedrijf op het ogenblik dat u het wil verkopen hier ook klaar voor is.

Coforce kan onderzoeken of uw bedrijf klaar is voor de verkoop. Indien er bepaalde aspecten zijn die beter eerst opgelost moeten worden, (denk aan : saneren en terug rendabel maken van de activiteiten ,verlengen Vlarem-vergunning, regulariseren bouwovertredingen, enz.) zal Coforce u hierbij begeleiden.

3. Hoe de overname financieren?

Door de vele contacten die Coforce heeft, kunnen wij ook in uw zoektocht naar voldoende kapitaal een belangrijke rol spelen.

  • Alle grootbanken.
  • Het Business Angel netwerk.
  • Het participatiefonds e.d.
  • Venture Capital.

Voor advies kan meestal beroep worden gedaan op de KMO-Portefeuille, zodat deze kosten voor 40% gesubsidieerd worden.

Naar overzicht

Deel deze pagina

Advies op maat?

Het Coforce team staat steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden!

Contacteer ons!

Gerelateerde blogs & Cases