Disclaimer en copyright

Disclaimer en copyright

Internet Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Coforce bvba. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Coforce bvba aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Coforce bvba. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Copyright

De website www.coforce.be is eigendom van Coforce bvba. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan Coforce bvba. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coforce bvba worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coforce bvba.